Gyermekáldozat

„Isten ezt mondta: Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!”

1Mózes 22:2

Anna történetéből sokat tanulhatunk édesanyaként. Amellett, hogy válasszam a hálaadást a nehézségek közepette is, egy másik dologra is tanít engem Isten, amit Annának is korán meg kellett tapasztalnia: a gyermekeim nem az enyémek. Csak egy röpke pillanatra kapom meg őket, abban a reményben, hogy egész életükben Istent fogják szolgálni. Ő az igazi Életadó, és az Egyetlen, aki a saját képmására tudja formálni őket.

A gyermekáldozat témájával sokszor találkozhatunk a Bibliában.
Ábrahámnak is fel kellett áldoznia várva várt gyermekét, akárcsak Annának. De Ábrahámnak sokkal nagyobb volt a tét. Nemcsak egyszerűen azt a feladatot kapta, hogy a fiát odaadja, hogy máshol nevelkedjen, hanem a fia életét kellett feláldoznia az oltáron. Szülőként bele sem tudunk gondolni annak a lehetőségébe, hogy ilyet tegyünk, de Ábrahám el tudta fogadni, mert: 1. elég nagy hite volt hozzá, hogy elhiggye, Isten megtartja az ígéretét; 2. tudta, hogy Izsák elsősorban nem az övé, hanem Teremtőjéé.

A Zsidók 11:17-19-ben ezt olvassuk:
„Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni”. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.”

Ábrahám hajlandó volt engedelmeskedni és feláldozni a fiát égőáldozatul, mert elhitte, hogy Isten vissza tudja őt hozni a halálból. Talán nekünk ma ez nem tűnik olyan nagy dolognak, mert olyan történetekből is tudhatjuk, hogy Isten erre képes, mint Lázár és Jézus esete, de Ábrahám előtt nem voltak ilyen példák. Egyszerűen csak tudta, hogy Isten megtartja az ígéretét, így ha fel kell áldoznia a fiát, a megígért gyermeket, Isten majd fel fogja őt támasztani.

Isten ma nem arra kér, hogy valóságosan áldozd fel a gyermeked, hanem arra, hogy engedd el őket, és fogadd el, hogy ők végtére is az Ő gyermekei, akiket csak egy rövid időre kapunk kölcsönbe tőle.

Feladat: Olvasd el az Izsák feláldozásáról szóló részt az 1Mózes 22-ből.

Imádság: Drága Atyám, köszönöm, hogy rám bíztad a gyermekeimet erre a rövid időre. Köszönöm, hogy elsősorban a Te gyermekeid, és azért imádkozom, hogy veled tölthessék majd az örökkévalóságot. Segíts, hogy nyitott kézzel tudjam őket tartani, és hogy édesanyaként teljesen Rád tudjam bízni az életüket.

Forrás: https://www.reviveourhearts.com/articles/30-day-mom-makeover/
Fordította: Pásztor Eszter